Unizons medlemsstatistik för 2014

 

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och övriga jourer besvarade över 70 000 telefonsamtal, mejl och chattar med stödsökande unga och vuxna under år 2014.

År 2014 stöttade Unizons tjej- och ungdomsjourer över 11 000 individer, varav de allra flesta är barn. Totalt hade tjej- och ungdomsjourerna över 20 800 stödkontakter, nästan uteslutande över mejl och chatt. Tjejjourerna och ungdomsjourerna är landets största aktör för stöd över nätet för barn och unga.

Fler hör av sig om sexuella övergrepp och våldtäkt av förälder: På delad första plats för vanligaste anledningarna till att höra av sig är: psykisk ohälsa och sexuella övergrepp och våldtäkt. Sedan kommer frågor om kroppen, relationer och sex. En ökad andel (4 av 10) tjej- och ungdomsjourer uppger att sexuella övergrepp och våldtäkt av en förälder är en av de tre vanligaste ämnen stödsökande hör av sig om.

4 av 10 tjej/ungdomsjourer får 0 kr i kommunala bidrag.

År 2014 bodde totalt 1 139 kvinnor1 403 barn och 12 män hos Unizons kvinnojourer.

Kvinnojourerna tvingades neka 65 procent, eller 2 av 3 av våldsutsatta kvinnor plats på det skyddade boendet. Totalt rör det sig om 2 133 kvinnor år 2014.

Tiden kvinnor och barn bor på skyddat boende ökar. I genomsnitt stannade varje kvinna i snitt 50 dygn på jourens boende, att jämföra med 47 dygn år 2013 och 40 dygn år 2012.

Tjejjourerna och ungdomsjourernas arbete genomförs av totalt 685 volontärer, varav 95,6 % är tjejer/kvinnor och 27 anställda (100 % kvinnor), de flesta på deltid.

Kvinnojourernas arbete genomförs av totalt 1 097 volontärer, varav 92,7 % är tjejer/kvinnor och 237 anställda, (97 % kvinnor).

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och övriga jourer besvarade över 70 000 telefonsamtal, mejl och chattar med stödsökande unga och vuxna under år 2014.

År 2014 stöttade Unizons tjej- och ungdomsjourer över 11 000 individer, varav de allra flesta är barn. Totalt hade tjej- och ungdomsjourerna över 20 800 stödkontakter, nästan uteslutande över mejl och chatt. Tjejjourerna och ungdomsjourerna är landets största aktör för stöd över nätet för barn och unga.

Fler hör av sig om sexuella övergrepp och våldtäkt av förälder: På delad första plats för vanligaste anledningarna till att höra av sig är: psykisk ohälsa och sexuella övergrepp och våldtäkt. Sedan kommer frågor om kroppen, relationer och sex. En ökad andel (4 av 10) tjej- och ungdomsjourer uppger att sexuella övergrepp och våldtäkt av en förälder är en av de tre vanligaste ämnen stödsökande hör av sig om.

4 av 10 tjej/ungdomsjourer får 0 kr i kommunala bidrag.

År 2014 bodde totalt 1 139 kvinnor1 403 barn och 12 män hos Unizons kvinnojourer.
Kvinnojourerna tvingades neka 65 procent, eller 2 av 3 av våldsutsatta kvinnor plats på det skyddade boendet. Totalt rör det sig om 2 133 kvinnor år 2014.

Tiden kvinnor och barn bor på skyddat boende ökar. I genomsnitt stannade varje kvinna i snitt 50 dygn på jourens boende, att jämföra med 47 dygn år 2013 och 40 dygn år 2012.

Tjejjourerna och ungdomsjourernas arbete genomförs av totalt 685 volontärer, varav 95,6 % är tjejer/kvinnor och 27 anställda (100 % kvinnor), de flesta på deltid.

Kvinnojourernas arbete genomförs av totalt 1 097 volontärer, varav 92,7 % är tjejer/kvinnor och 237 anställda, (97 % kvinnor).

Leave a comment

Sollentuna kvinnojour startar samtalsgrupp

Samtalsgrupp för våldsutsatta kvinnor!

När: Start torsdag 26/3 därefter träffas vi varje vecka under våren – i totalt 11 veckor. Beroende på önskemål och behov kommer gruppen antingen träffas på förmiddagar mellan 9:00 -11:30 eller kvällar 16:30 – 19:00

Hur: Om du önskar delta så vill vi träffa dig för ett personligt informationsmöte innan gruppen startar. Informationsmötena kommer att hållas under vecka 10 -11.

Nu startar Sollentuna kvinnojour en samtalsgrupp för kvinnor som levt med våld. Gruppens syfte är att få verktyg, och tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situation, bearbeta upplevelser.

Ledare för gruppen är anställda på Sollentuna kvinnojour. Ledarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med samtal och med våldsutsatta.

 Gruppen baseras på Utväg Skaraborgs manual.

  För mer information och anmälan – vänligen kontakta Sollentuna kvinnojour:

 08 – 35 60 69 eller info@sollentunakvinnojour.se

 Vi ser fram emot en givande vår tillsammans!

Leave a comment

Nytt på Sollentuna kvinnojour

                                                                                           Sollentuna den 5 februari  2015

Till medlemmarna i Sollentuna Kvinnojour.

 Så är vi redan en dryg månad in på 2015 och på Sollentuna Kvinnojour är vi mer än redo att ta oss an de utmaningar som ligger framför oss.

 Arbetet på kvinnojouren.

För arbetet på kvinnojouren står naturligtvis stödverksamheten fortsatt i fokus. Både stödet till dem som bor hos oss och till dem som söker upp oss för samtal. Under hösten har vi startat samtalsgrupper där flera kvinnor tillsammans har kunnat få samtalsstöd av våra utbildade samtalsledare, samtidigt som de har kunnat dela erfarenheter med varandra. Vi ser ett ständigt behov av stödsamtal och är tacksamma för det engagemang som finns hos våra aktiva jourkvinnor.

Lokalfrågan är fortsatt het och dialog med kommunen pågår. De lokaler som vi nu har är inte optimala ens för den verksamhet vi har idag, än mindre för den utveckling som höstens framtidsdiskussion har stakat ut. Behoven av skyddat boende och samtalsstöd är fortsatt stora och vi har både viljan och förmågan att göra mer.

Utåtriktat

 

Många av er noterade säkert vår ljusmanifestation på Turebergs Torg den 25 november som är FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Då såg ni också att många förbipasserade tände ljus för att minnas och hedra alla de kvinnor som mördats av en närstående. När manifestationen avslutades vid 19-tiden hade ett vackert ljushjärta skapats på Turebergs Torg.

 Årsmötesdags.

 Kvinnojourens årsmöte äger rum den 18 mars kl. 19.00 i Kvarterslokalen i Edsbacka. Det innebär att styrelsen nu är fullt upptagen med verksamhetsberättelsen för 2014 och verksamhetsplaneringen för 2015. Det ger möjlighet till eftertanke. Gjorde vi det vi hade planerat? Blev det som vi tänkt oss? Hur går vi bäst vidare?

Kvar i minnet är främst de modiga kvinnor och barn som vi har kunnat hjälpa vidare till ett bättre liv. Men vi minns också kampanjen #rättattgåvidare, och naturligtvis resultatet, Sollentuna kommuns beslut att erbjuda plats i förskola och skola till de barn som under en tid bor på jouren. En stor framgång som vi är stolta över!

Välkomna till årsmötet! 

Sollentuna Kvinnojours styrelse/ Siv Gustavsson, ordförande.

Leave a comment