Vad är våld?

Definitionen av våld i nära relation: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill” (Per Isdal, Alternativ Till Våld).

 Psykiskt våld

Psykiskt våld är all användning av ord, röst, agerande eller brist på agerande som kontrollerar, skadar  eller kränker partner och barn. Det kan finnas relationer och familjeförhållande där det finns psykiskt våld utan att det förekommer fysiskt våld. Däremot finns det alltid psykiskt våld då det förekommer fysiskt våld.

Detta inkluderar utskällning, direkta eller indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande beteende, falska anklagelser, förhör.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan til exempel vara oönskad beröring, påtvingad sexuell aktivitet, påtvingade sexuella handlingar som känns onaturliga eller som skapar smärta, våldtäkt.

Materiellt våld

Med detta menas våld som går ut över döda ting. Till exempel att kasta saker, kasta saker på någon, förstöra och slå sönder saker. Inte sällan är dessa saker utvalda för att de har en speciell betydelse för den som är utsatt för våldet.

Fysiskt våld

Fysiskt våld är varje form av fysisk handling som skadar eller kontrollerar en annan människa. Detta inkluderar t ex: slag, sparkar, angrepp med olika föremål, luggning, att bitas, att använda vapen eller kniv, strypförsök

Latent våld

Det latenta våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld.

 Ekonomiskt våld

Det ekonomiska våldet betyder att den ena parten helt eller delvis kontrollerar den andra parterns och/eller den gemensamma ekonomin. Detta leder till att den ena parten blir helt beroende av den andra och förvägras självständighet och oberoende.

Försummelse

Ett aktivt försvårande av vardagen för personer med funktionsnedsättning och äldre kvinnor, genom t ex medvetet felaktig medicinering, bristande hjälp med saker man är beroende av att få hjälp med.

 

Normaliseringsprocessen

En process där det som egentligen är högst onormalt till slut uppfattas som normalt. Så här kan det gå till:

Man kan se ett förhållande som en fotbollsplan. I början av förhållandet har paret varsin planhalva och i ett normalt förhållande respekterar man varandra och samspelar över planhalvorna.

I vissa förhållande nöjer sig inte ena parten med sin planhalva. Hen vill ha kontroll över sin hemsituation och sin partner. Därför tar han över mer och mer av dennes planhalva tills bara en liten, liten ruta återstår i ett hörn. På denna lilla ruta ryms det självförtroende, den självrespekt och den självkänsla som den som utsätts har kvar.

Teorier och studier om våld i nära relation har ökat de senare åren. Samlad kunskap finns på http://www.nck.uu.se/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>