Sollentuna kvinnojour – vägen till ett tryggt, självständigt liv, fritt från våld!

Vi har fullt

Sollentuna kvinnojour är ett skyddat boende (”boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser” Socialstyrelsen) som tar emot och hjälper våldsutsatta kvinnor och barn. Vi arbetar i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och på uppdrag av kommuner.

Vi erbjuder kvinnor och barn ett omfattande stöd under tiden de bor hos oss. Vi tar emot alla barn upp till 18 år.

I vår öppna verksamhet tar vi även kostnadsfritt emot kvinnor på samtal, innan, under eller efter uppbrott. 

Sollentuna kvinnojour – ett ideellt skyddat boende med professionellt arbetssätt!                                      

Sollentuna kvinnojour är en liten, personlig, icke-vinstdrivande jour med ett stort hjärta och engagemang för våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld

 Sollentuna kvinnojour

  • Har 12 års erfarenhet av att möta, skydda, stötta och stärka våldsutsatta kvinnor och deras barn
  • Arbetar på uppdrag av kommuner och i enlighet med Socialtjänstlagen. Sollentuna kvinnojour har deltagit i nationell tillsyn som skedde av Socialstyrelsen 2012-2013, utan anmärkning.
  • Arbetar i samråd med placerande handläggare
  • Genomför strukturerade hot och riskbedömningar
  • Arbetar utifrån barnets bästa och barnperspektivet genomsyrar hela verksamheten. Personalen har utbildning i Trappan – metoden (krissamtal för barn)och alla barn får åldersadekvat information vid inflytt
  • Har ett upparbetat kontaktnätverk med polis, advokater och andra viktiga instanser
  • Har heltidsanställd personal med adekvat akademisk utbildning, utbildning i Mi samtal och mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation och människor i kris ur ett empowerment -perspektiv
  • Har ett trettiotal engagerade volontärer som genom uppdrag som ideella kontaktpersoner hjälper till att stötta den våldsutsatta i vardagen. Alla volontärer har gått utbildning om våld i nära relation och har lämnat in utdrag ur belastningsregistret

 Sollentuna kvinnojours mål är att kvinnor och barn vi möter i vår verksamhet ska få ett tryggt, självständigt liv, fritt från våld.  Vi utvärderar alltid våra insatser och vi har många nöjda brukare och placerare.  Ett par röster om Sollentuna kvinnojour

 ”Fantastiskt, bra information, välkomnande, tryggt, vänligt och mysigt” Boende 2013

”Enormt stöd, fantastiska, hjälpsamma, bra praktiskt stöd” Boende 2013

”Ambitiösa och kompetenta. Samsyn med socialsekreterare vilket är viktigt” Handläggare på socialtjänst 2013

”bra bemötande, kunnig personal” Handläggare på socialtjänst 2013

 Övrig verksamhetsinformation

Sollentuna kvinnojour är en politiskt och obunden ideell förening vars syfte är att verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn.

På dagtid (08:00 – 16.30) har vi två heltidsanställda med adekvat utbildning och med spetskompetens i området våld i nära relation. Därutöver erbjuds boende stöd av ideella jourkvinnor.

För placering eller mer information – mejla info@sollentunakvinnojour.se eller ring 08 – 35 60 69

 Sollentuna kvinnojour – vägen till ett tryggt, självständigt liv, fritt från våld!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>