Sollentuna Kvinnojour

Sollentuna kvinnojour verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Så här gör vi

Samtalstöd

Vi ger samtalsstöd och råd till våldsutsatta kvinnor och barn samt till anhöriga som kontaktar kvinnojouren. Vi arbetar med att stötta dig i dina egna beslut. Samtalen kan ske i våra lokaler eller via telefon. Samtal hos oss är kostnadsfria och du får vara anonym. Möjlighet till tolk finns.  Boka via telefon eller mejl.

Praktiskt stöd

Sollentuna kvinnojour kan vara behjälpliga i att förmedla kontakt till t ex polis, advokat, tingsrätt, sjukvård eller socialförvaltning och vi följer med som stöd vid besök hos ovanstående instanser. Vi kan också hjälpa till i frågor rörande skilsmässa och skyddade personuppgifter. Om vi inte har kunskaper eller resurser runt någon fråga hjälper vi dig vidare.

Skyddat boende för kvinnor och deras barn

Sollentuna kvinnojour har möjlighet att ta emot kvinnor och barn som behöver tillfälligt skydd pga våld. När du bor hos oss erhåller du samtalsstöd och praktisk hjälp samt trygghet. Vi ser även till barnens behov av samtal. Om du är i behov av skydd – kontakta din socialtjänst eller Sollentuna kvinnojour.

Information och samhällsförändring

Vårt mål är ett jämställt samhälle, fritt från våld. Vi driver därför opinion i frågor rörande våldsutsatta kvinnor och barn. Detta gör vi genom att informera om Sollentuna kvinnojour och den problematik vi möter. Vår informationsverksamhet riktar sig i första hand till Sollentuna kommun men vi driver också frågor på riksnivå genom vår huvudorganisation.

Om du är intresserad av att ta del av vår kunskap eller har en fråga som du tycker att vi borde uppmärksamma – hör av dig via telefon eller mejl.

Vilka är vi?

Sollentuna kvinnojour har två heltidsanställda jourister som arbetar dagtid. På jouren finns också ett tretttotal aktiva ideella som brinner för de här frågorna och som vill stötta kvinnor och barn som råkat ut för våld i nära relationer. Det yttersta ansvaret för Sollentuna kvinnojour har kvinnojourens styrelse. Styrelsen ordförande är Siv Gustavsson.

08-35 60 69

må-fr 8-16:30

mejla: info@sollentunakvinnojour.se

mejla styrelsen. styrelsen@sollentunakvinnojour.se

www.sollentunakvinnojour.se

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>