Dina rättigheter

Du som är våldsutsatt i din relation är ett brottsoffer. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 11 § är det socialnämdens (i din kommun) uppgift att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående ska få stöd och hjälp. I lagen står det

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation”.

Detta betyder att socialnämnden har skyldighet att hjälpa dig om du varit eller är utsatt för våld i din relation. Du ska få hjälp även om din partner INTE är dömd för något brott eller om du INTE har polisanmält. Den hjälp du får är beroende på din individuella situation men det kan exemplevis handla om ekonomiskt bistånd, hjälp med skyddat boende, rådgivning eller stödjande samtal, ordnande med kontaktperson, förmedling av kontakter med andra myndigheter och frivillighetsorganisationer, hjäp att söka efter ny bostad, kontakter med polismyndigheten eller övriga rättsväsende samt insatser för eventuell barn. Även våld och övergrepp i förhållanden mellan två kvinnor omfattas av bestämmelsen. (SoL). Kontakt socialtjänsten i din kommun för mer information.

Vad händer om du polisanmäler?

Eftersom du faktiskt utsätts/ utsatts för brott så bör detta polisanmälas. Det kan kännas jobbigt och måste självfallet vara ditt eget beslut. Till oss kommer många kvinnor som valt att inte polisanmäla och stöd och hjälp ska man få utan att detta krävs. Dock brukar vissa saker vara enklare att ordna i fall man polisanmält, såsom exempelvis skyddade personuppgifter m.m.

Våld i nära relation faller under allmänt åtal, vilket betyder att du inte kan lägga ned din anmälan i fall du ångrar dig eller i fall din partner försöker tvinga eller övertala dig.

Polisen har ökat sin kunskap om våld i nära relation och oftast finns det poliser som arbetar särskilt med dessa frågor som kan ta emot din anmälan. Du kan be om att få prata med en person som arbetar med våld i famijlen, du kan också be om att få en kvinnlig polis om det känns bättre.Det kan ändå vara skönt att ha med sig någon som du litar på som stöd till polisstationen.

När du anmäler ett brott av detta slag ska polisen erbjuda dig ett målsägandebiträde. Det är en jurdiskt utbildad person som kan hjälpa dig med den jurdiska biten och finnas med vid förhör och liknande. Polisen kommer också fråga dig i fall du önskar kontakt med en kvinnojour eller brottsofferjour.

Efter att polisen tagit upp din anmälan kommer de att förhöra den misstänkte samt eventuell vittnen. I bland häktas den misstänkte under kortare eller längre tid. Om du är rädd för din säkerhet ska du tala om det för polisen. De kan då hjälpa dig att få kontakt med socialtjänsten eller socialjouren för att få skyddat boende under den tid det behövs. Efter förhör kommer en åklagare besluta om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Finns det så kommer det så småningom bli rättegång.

Ett par tips till dig som lever med våld

♥Ta din rädsla på allvar!

♥Berätta om din situation för någon.

♥För dagbok över vad som händer: hot, trakasserier, våld etc. Notera datum, tid, plats. Se till att förvara anteckningarna på en säker plats. Exempelvis hemma hos en vän.

♥Dokumentera skador. Uppsök sjukvård för rättsläkarintyg eller till fotografera dem själv.

♥Ring en kvinnojour/tjejjour eller annan stödenhet.

♥Kontakta din socialtjänst och gör en polisanmälan!

♥Förbered din flykt. Ordna det som behöver ordnas. Lägg alltid nycklar, plånbok och annat viktigt på samma ställe i ditt hem. Ha en övernattningsväska färdigpackad.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>